Connecting People to Grow


European Conferences United powstała w 2002 roku z inicjatywy różnych europejskich interesariuszy, jeszcze przed przystąpieniem nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.


Postawiliśmy sobie kilka celów, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju nowych państw członkowskich, takich jak:

  • Wzbogacanie umiejętności specjalistów najwyższego szczebla, tym samym przyczyniając się do tworzenia dobrych i wartościowych miejsc pracy
  • Przyciąganie wysokiej jakości inwestycji zagranicznych, które ułatwiają transfer technologii, wiedzy i know-how
  • Zwiększenie konkurencyjności firm krajowych i umożliwienie im dostępu do innych rynków

Powyższe cele pozostawały aktualne przez lata, ale dodaliśmy nowy cel:

  • Zachęcanie firm do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i ekologicznieNasza Misja:

 "Razem z naszymi partnerami zmieniamy życie ludzi na lepsze i wygodniejsze, a środowisko na przyjemniejsze i zdrowsze. Wypełniamy naszą misję łącząc ludzi i umożliwiając rozwijanie się firm, karier i całej społeczności."

Casper Haring CEO ECU

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Nas skontaktuj się z:


Program i prelegenci

Partnerstwo i sponsoring

Udział w konferencji

Poprzez różne platformy biznesowe European Conferences United, w swych działaniach, koncentruje się przede wszystkim na współpracy biznesowej, transformacji cyfrowej, innowacjach i zrównoważonym rozwoju oraz organizuje największe w regionie konferencje handlowe - stacjonarne (fizyczne) i online. Oprócz organizacji dużych wydarzeń, European Conferences United organizuje również wysoce wyspecjalizowane spotkania dla mniejszych grup uczestników w formacie stacjonarnym (fizycznym) jak i online mające na celu rozwój poprzez wymianę doświadczeń.


European Conferences United